banner

Turizmde 2016’yı atlatma planı

Bu yıl turizm sektörünü epey sancılı bir dönem bekliyor.  Neredeyse komşularımızın tümündeki siyasi olaylar, savaşlar, göçler, Rusya ile yaşanan kriz, artan terör olayları ile iç turizm şimdiden durağana geçti bile. Karlılığı boşverin, zarar etmemek için büyük çaba sarf edecek turizm firmaları ve oteller. Bu elbette yerli turiste uygun rakamdan tatil yapabilme olanağı sağlayacak. Dolayısıyla her yıl gelişmesini umduğum ve çaba sarf ettiğim  ‘Gastronomi Turizmi’ de bundan payını alacak, Anadolu mutfağı ve lezzetlerimiz sadece internet üzerinden keşfediliyor olacak.

Turizmdeki kırmızı alarm hükümeti de harekete geçirdi. Sıkıntıya düşen turizm sektörü için 9 maddelik eylem planı yapıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan Eylem Planı’nda 288 milyon liralık ödemelerin ertelenip 3 yıla yayılacağı ve sektöre 255 milyon lira destek sağlanacağı belirtildi. Turizm sektöründe dünyada ilk üçe girmeyi hedefleyen Türkiye, bu eylem planıyla dünyayla bütünleşmeyi ve 2023 hedefleri yolunda ilerlemeyi planlıyor.

Buna göre; turist getiren acentelere uçuş başı desteğin yanında kredi verilmesi planlanıyor. Turizm kredilerinin ödenmesinde yapılandırmaya gidilecek. Deniz turizmine teşvik ve konaklama tesislerine enerji desteği sağlanarak, bu tesisler ihracatçı kapsamına alınacak ve 750 bin dolar ve üzeri gelir getirenler ihracatçı sayılacak. Ayrıca sektöre verilen desteklerin maliye yedek ödeneğinden karşılanıp ekonomiye artı bir yük teşkil etmeyeceği belirtiliyor.

Başbakan Davutoğlu’ndan DOKUZ MADDELİK EYLEM PLAN

1- Tüm dünyada Türkiye’ye turist getiren ‘A Grubu’ seyahat acentelerine uçuş başına destek verilmesini hükme bağladık. Buna göre, 1 Nisan-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında tüm ülkelerden turist getiren ‘A Grubu’ seyahat acentelerine uçuş başı 6 bin dolar destek veriyoruz. Destek verilecek havalimanları Alanya-Gazipaşa, Antalya, Muğla-Dalaman, Muğla-Bodrum tarifeli ve tarifesiz charter uçuşları İzmir Adnan Menderes ve Kütahya Zafer Havalimanları. Biliyorsunuz, daha önceki desteğimiz sadece belli ülkelere yönelikti. Şimdi bütün dünyadan gelecek olan turistlere bu desteği uyguluyoruz.

2- Türkiye turist getiren “A Grubu” seyahat acentelerine kredi garanti fonu teminatıyla kredi kullanma imkanı sağlanacak. Geçtiğimiz yıl bu destekten yararlanacak firmalar için turist getirecekleri ülke sayısı 13 olarak belirlenmişken, 2016’da bu sayıyı 26’ya çıkarttık. Böylece Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Norveç, Bulgaristan ve Romanya’da kredi başvuru tarihinden bir önceki yıl en az 400 bin turist getiren ‘A Grubu’ turizm acentelerine kredi garanti fonunun kefalet desteğiyle 100 milyon lira kadar kredi kullanma imkanı sağlanmıştır.

3- Turizm sektöründe muhtemel bir daralma ya da kredilerin geri dönüşünde yaşanabilecek sorunlar söz konusu olduğunda sektör firmalarının banka borçlarında yeniden yapılandırmaya gidilecektir. Tıpkı terör ve doğal afetler nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan işletmelere uygulanan yeniden yapılandırma, ihtiyaç duyulduğunda turizm işletmelerine de uygulanacak. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırım, işletme ve seyahat acentelerinin kullandığı kredilerin geri ödemelerinin ötelenmesi ya da yeniden yapılandırmasında kolaylık sağlanacak.

4- Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli deniz turizmi tesislerini Ekonomi Bakanlığının teşviklerinden faydalandırıyoruz. Özellikle yüksek gelir grubuna mensup turistlere hizmet veren deniz turizmi tesisleri yani kruvaziyer limanları, yat limanları, rıhtım ve iskeleler ile çekek yerleri bu çerçevede onlarla ilgili bir yasal düzenlemeyi daha işler hale getiriyoruz. Böylece belgeli deniz turizmi tesisleri yeni yatırım ve tesis yenileme işlemlerinde bulundukları bölge teşviklerinden tıpkı konaklama tesisleri gibi yararlanacaklar.

5- Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama ve deniz turizmi tesislerini ihracatçı kapsamına aldık. Buna göre konaklama ile deniz turizmi tesislerinden bir önceki yıl 750 bin dolar döviz getirenlerin bundan sonra ihracatçı sayılacak. Daha önce var olan 1 milyon dolar şartını, 750 bin dolara indirdik. Bu destek kapsamına giren şirketler Eximbank kredilerinden yararlanma, sair bankalardaki kredi işlemlerinde kolaylık, yurt dışı fuarlara katılım desteği, resim ve harçlardan muaf olma gibi avantajlardan doğrudan istifade edeceklerdir.

6- Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgeli işletmelere verilen mevcut enerji desteğine ek olarak, su, atık su ve katı atık bedellerinde, bulundukları bölge itibarıyla en düşük tarife uygulanacak. Aradaki fark, Hazine tarafından karşılanacak.

7- Bakanlık belgeli konaklama tesislerinin ecrimisil bedellerinin 2016 yılı ödemelerinin ertelenmesi ve takip eden 3 yılda üç eşit taksitle ödenmesi konusunda gerekli düzenlemeler yapılacak. Bu kolaylık Bakanlık belgeli tesislerden, deniz kıyısında bulunanların, tesiste kalan turistlerin denize girme ve güneşlenme amaçlı kullandığı Hazine mülkiyetindeki alanların, yani kumsal alanların yüz ölçümü üzerinden ödedikleri ecrimisil bedellerine de uygulanacaktır

8- Kültür ve Turizm Bakanlığından tahsisli konaklama tesislerinden alınan kira bedelleri bu yıl ertelenecek ve üç eşit taksite ödenecek.

9- Bakanlık tahsisli konaklama tesislerinin toplam ciroları üzerinden alınan pay bedellerinin 2016 yılı ödemeleri ertelenecek ve üç eşit taksitle tahsil edilecek.

 

Etiketler İlgili
Bu haberlerde ilginizi çekebilir..
Yorumlar

Comments are closed.

Menümüz